Nho, đu đủ, cam, bưởi, chuối, quýt, dâu tây

Mã SP: MN1805N1981

  • Đạt chứng nhận Chứng nhận VietGAP

1/ Nho đạt chứng nhận VietGAP - Khu vực ĐBSCL - Khối lượng: 50kg/tháng

2/ Đu đủ đạt chứng nhận VietGAP - Khu vực ĐBSCL - Khối lượng: 50kg/tháng

3/ Cam đạt chứng nhận VietGAP - Khu vực ĐBSCL - Khối lượng: 50kg/tháng

4/ Bưởi đạt chứng nhận VietGAP - Khu vực ĐBSCL - Khối lượng: 50kg/tháng

5/ Chuối đạt chứng nhận VietGAP - Khu vực ĐBSCL - Khối lượng: 50kg/tháng

6/ Quýt đạt chứng nhận VietGAP - Khu vực ĐBSCL - Khối lượng: 50kg/tháng

7/ Dâu tây Đà Lạt đạt chứng nhận VietGAP - Khu vực Đà Lạt - Khối lượng: 50kg/tháng

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm nổi bật

Vui lòng chờ